Danh mục: Tuyển dụng

Nhân viên Mua hàng- Logistic

19/10/2022
Tuyển dụng
Vị trí: Nhân viên Mua hàng- Logistic Số lượng: 01 người Mục đích công việc: Thực hiện công tác mua hàng- Logistic trong ngành hóa chất và ...

Nhân viên Kinh doanh

19/10/2022
Tuyển dụng
Vị trí: Nhân viên kinh doanh Số lượng: 03 người Mục đích công việc: Thực hiện công tác kinh doanh Hóa chất và thiết bị Lab. Chức năng nhiệ...