Trụ sở chính

[pt_heading content_aling=”tac” heading_size=”h3″ uniqid=”5ca3978fecba3″ sub_heading=”Trụ sở chính” heading=”Chúng tôi rất trân trọng {sự hợp tác}”][pt_icon_box8 uniqid=”5ca3987e1230b” cols=”xs:1,md:2,lg:4,” css=”.vc_custom_1554226035713{margin-top: 70px !important;margin-bottom: 50px !important;}”][pt_icon_box8_item type=”pt_icons” icon_pt_icons=”base-icon-envelope” uniqid=”5ca39887334da” heading=”Email” desc=”info@khangvietdn.com”][pt_icon_box8_item type=”pt_icons” icon_pt_icons=”base-icon-phone-call” uniqid=”5ca398a7d912e” heading=”Phone” desc=”+84 511-353-1953
+84 914-00-8888″][pt_icon_box8_item type=”pt_icons” icon_pt_icons=”base-icon-placeholder” uniqid=”5ca398bc87903″ heading=”Trụ sở” desc=”309 Nguyễn Hữu Thọ,
Q. Hải Châu, Thành phố Đà nẵng,
Việt Nam”][pt_icon_box8_item type=”pt_icons” icon_pt_icons=”base-icon-settings” uniqid=”5ca3996af9f81″ heading=”Giờ làm việc” desc=”Mon-Sat: 8.00am – 5.00pm”][/pt_icon_box8]