Accelerator CBS (CZ)

Accelerator CBS (CZ)

Là một loại chất xúc tiến cho sản phẩm cao su.

CBS (CZ) có khả năng chống cháy mạnh, thời gian lưu hóa ngắn và có thể cải thiện ứng suất kéo ở độ giãn dài nhất định đối với cao su lưu hóa.

Mô tả

Thông tin bổ sung

Quy cách

25kg/bao, có túi PP bên trong

Specification

Appearance Off white granular
Purity % ≥ 97.0
Density (g/mL) 1.32
Initial Melting Point ℃ ≥ 97.0
Final Melting Point ℃ ≤105
Insoluble in Methanol (%) ≦ 0.5
Residue on ignition( 70℃ , 3h) % ≦ 0.3
Ash % ≦ 0.4
Free Sulfenamide Content (%) ≦ 0.5
Granular Size Around 2mm