Bristle Roller

Bristle Roller bao gồm một lõi kim loại được quấn xoắn ốc trên đó có gắn lông bàn chải.

Lông bàn chải thâm nhập vào các bề mặt không đều để loại bỏ và phá vỡ bọt khí đồng thời tạo ra tác động cố kết rất hiệu quả.

Mô tả

  • Rất hiệu quả cho các bề mặt không đều
  • Loại bỏ không khí nhanh hơn nhiều so với bàn chải
  • Hoạt động tốt với vải dệt kim/một chiều/đa trục