Accelerator TBBS

Là chất xúc tiến trong lưu hóa cao su. TBBS được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm cao su khác nhau. Được áp dụng trong ngành công nghiệp lốp xe, đặc biệt là lốp đai.

Mô tả

Dạng hạt nhỏ màu xám.

Thông tin bổ sung

Quy cách

25kg/bao, túi màng nhựa bên trong

HSD

12 tháng