Thiết bị Kiểm định

Thiết bị kiểm định ngành Ô tô

 • Thiết bị đo biến dạng chuyển vị
 • Thiết bị đo độ cứng bầu hơi
 • Thiết bị đo độ cứng vật liệu
 • Thiết bị đo độ ồn, còi
 • Thiết bị đo góc đặt bánh xe
 • Thiết bị đo khí thải động cơ
Ngành ô tô

Thiết bị kiểm định ngành Cao su

Thiet bị kiem dinh
 • Thiết bị kiểm tra vỏ xe
 • Thiết bị đo độ bám dính động
 • Thiết bị đo lão hóa Ozone
 • Thiết bị thử bền mỏi động học
 • Thiết bị đo lý trình
 • Thiết bị đo độ bền kéo roăn su, silicon

Thiết bị kiểm tra ngành composite-nhựa

 • Thiết bị đo lão hóa thời tiết
 • Thiết bị đo thành phần nhựa
 • Thiết bị gel hóa
 • Thiết bị nóng lạnh tuần hoàn
 • Thiết bị siêu âm khuyết tật
 • Thiết bị thử áp suất tĩnh ống nhựa
 • Thiết bị thử va đập
Ngành composite

Ngành nước - Xây dựng - Máy bay

 • Máy đo màu
 • Máy đo độ đục
 • May đo mùi
 • Máy quang phổ
 • Máy đo pH
 • Máy đo Clo dư
 • Bộ kiểm tra vi sinh