Chất cách ly cao su

Chất cách ly Struck ZW-40

  • Hàm lượng rắn: 40 ± 1%
  • Độ pH: 7,5 ± 1%
  • Hàm lượng sử dụng: 4 – 6%

 

SKU: Struck ZW-40 Category:

Chất cách ly cao su

  • Chất cách ly cao su hỗ trợ sản xuất bán thành phẩm.
  • Dạng lỏng trắng hoặc trắng xám, thấm ướt tốt với các tấm cao su.
  • Hiệu quả cách ly tuyệt vời.
Trọng lượng 50 oz
Kích thước 10 × 8 × 2 in
Color

Yellow