Cao lanh

$0
  • Tên hóa học: Kaolin
  • Công thức phân tử: Al2Si2O5(OH)4
  • Mã số CAS: 1332-58-7
SKU: KM25 Category:

Cho phép đặt hàng trước

Cao lanh

  • Cao lanh được sử dụng làm chất độn vô cơ trong sản xuất cao su.
  • Cao lanh là đất sét trắng đa diện, hấp phụ rất tốt với các xúc tiến lưu hóa, các chất phòng lão.
  • Có dạng bột màu trắng hoặc trắng xám.
  • Làm tăng hàm lượng rắn, tính đàn hồi, cách điện, độ bền của cao su.
  • Tăng độ cứng và giảm giá thành sản phẩm

 

Kích thước 10 × 6 × 3 in
Color

Blue

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cao lanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *