Chất phòng lão TMQ/RD

  • Tên hóa học: 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline, polymerized
  • Công thức phân tử: (C12H15N)n
  • Khối lượng phân tử: (173.26)n  
  • Mã số CAS: 26780-96-1
SKU: TMQ/RD Category:

Chất phòng lão TMQ/RD

  • Có chức năng cản trở hay giảm thiểu sự hư hỏng của cao su lưu hóa.
  • Dạng vảy màu nâu hổ phách.
  • Hòa tan trong dung môi hữu cơ như benzen và axeton.
  • Không hòa tan trong nước, hòa tan nhẹ trong hydrocacbon.
Kích thước 10 × 8 × 2 in
Color

Yellow