Chất xúc tiến TBBS/NZ

Chất xúc tiến TBBS

  • Tên hóa học: N-tert-butyl-2-benzothiazolyl sulfonamide
  • Công thức phân tử: C11H14N2S2
  • Khối lượng phân tử: 238.37
  • Mã số CAS: 95-31-8

Mô tả

Chất xúc tiến TBBS

  • Chất xúc tiến gia tăng tốc độ phản ứng lưu hóa cao su, tạo liên kết ngang của lưu huỳnh, mang lại các đặc tính vật lý mong muốn.
  • Dạng hạt, màu trắng nhạt.
  • Tạo độ cứng vượt trội, khả năng giãn dài và tạo độ biến dạng dư trong cao su lưu hóa.

Thông tin bổ sung

Kích thước 10 × 8 × 2 in
Color

Yellow