Chất xúc tiến CBS/CZ

Chất xúc tiến CBS/CZ

  • Tên hóa học: N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide.
  • Công thức phân tử: C13H16N2S2
  • Khối lượng phân tử: 264.41
  • Mã số CAS: 95-33-0

Mô tả

Chất xúc tiến CBS/CZ

  • Chất xúc tiến gia tăng tốc độ phản ứng lưu hóa cao su, tạo liên kết ngang của lưu huỳnh mang lại các đặc tính vật lý mong muốn.
  • Có dạng hạt, mùi nhẹ, không độc.
  • Là nhóm chất xúc tiến nhanh, an toàn, tác dụng chậm ở thời gian đầu, sau đó hoạt động mạnh mẽ, ít gây hiện tượng tự lưu.
  • Có dải lưu hóa tối ưu dài nên thường dùng cho hỗn hợp lưu hóa thời gian dài.
  • Sử dụng trong các sản phẩm cao su khác nhau, với độ cứng vượt trội.

Thông tin bổ sung

Kích thước 10 × 8 × 2 in
Color

Yellow