Chất bảo quản dung dịch gia công kim loại

  • Là chất bảo quản không chứa formaldehyde và AOX
  • Chỉ số khúc xạ: 1,345 – 1,357
  • Điểm chớp cháy: > 100 °C
  • Độ pH: 8-9
SKU: Parmetol MBX Category:

Parmetol MBX là chất bảo quản dung dịch gia công kim loại.

  • Dạng lỏng màu vàng cam.
  • Tác dụng nhanh và khả năng bảo vệ lâu dài.
  • Giảm lượng mầm bệnh nhanh chóng đối với ô nhiễm môi trường nước.
Trọng lượng 25 oz
Kích thước 4 × 5 × 0.5 in
Color

Red