Sale

POLYOL Foam da

$42$45

POLYOL 1101 H3 là hóa chất tạo bọt để sản xuất các sản phẩm foam da bán cứng như đệm, tay vịn, chân ghế…

  • Độ nhớt: 450 – 650 cps
  • Thời gian gel: 30 – 35 s
  • Nhiệt độ khuôn:  40 – 45 °C

Mô tả

POLYOL 1101 H3

  • Là chất lỏng màu trắng sữa
  • Có thể sử dụng trong hệ đúc liên tục hoặc không liên tục.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 210 oz
Kích thước 10 × 8 × 3 in
Color

Blue, Green, Red