MDI Foam da

FX 211 được sử dụng để sản xuất polyurethane bán cứng.

  • Độ nhớt ở 25 °C: 125 – 225 mPas
  • Tỷ trọng ở 25 °C:  1,23 g/cm3.
SKU: MDI FX 211 Category:

FX 211

  • Là chất lỏng màu nâu.
  • Có khả năng tương thích trên phạm vi rộng.
Trọng lượng 240 oz
Kích thước 10 × 8 × 3 in