Polyeste Resin

Nhựa Polyeste C114E

  • Nhựa có màu xanh
  • Độ nhớt: 400-500 cps
  • Thời gian gel (25oC): 30 – 35 phút
  • Hàm lượng Styren: 39 – 43%

Mô tả

Nhựa Polyeste C114E

  • Sử dụng lăn tay hoặc phun làm vật liệu nền trong sản phẩm composite.
  • Thấm ướt tốt và dễ dàng khử bọt.
  • Có độ bền cơ học tuyệt vời.
  • Có phát thải Styrene thấp
  • Tỏa nhiệt thấp

Thông tin bổ sung

Kích thước 12 × 2 × 1.5 in