Ngành công nghiệp hóa chất

Ngành công nghiệp hóa chất là một trong những ngành lớn nhất và quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu.

Ngành này sản xuất các loại hóa chất chuyên dụng để ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp liên quan.

  • Chất xử lý bề mặt
  • Chất diệt khuẩn trong gia công kim loại
  • Chất tẩy rửa hệ thống vi sinh cho hệ thống tuần hoàn sản xuất
  • Chất thoát khuôn
  • Bảo quản khuôn
  • Chống dính
  • Bôi trơn ty đẩy

Keo dán công nghiệp

Keo dán là một loại chất dùng để dán các vật liệu hoặc đối tượng lại với nhau.

  • Keo dán có nhiều loại khác nhau như keo dán tự nhiên, keo dán tổng hợp.
  • Các loại keo khác nhau cho từng ứng dụng khác nhau như kỹ thuật, giao thông, y tế thể thao…