Thiết bị sản xuất composite được sử dụng làm ra sản phẩm đạt chất lượng vượt trội, tiết kiệm nguyên liệu hơn hẳn nhiều lần so với làm thủ công.

Thiết bị hoạt động trên nguyên lý đơn giản và không gia tăng nhiều chi phí đầu tư.

Thiết bị sản xuất FRP

Thiết bị phun gelcoat

Thiết bị phun nhựa và sợi


Con lăn trong sản xuất Composite đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành sản phẩm với chất lượng đạt được đồng đều và tốt nhất.

Processing and refining operatons turn crude oil and gas into marktable products. In the case of crude oil, these products include heating oil, gasoline for use in vehicles, jet fuel, and diesel oil. Oil refining processes include distillation, vacuum distillation, catalytic reforming, catalytic cracking, alkylation, isomerization and hydrotreating.

Processing and refining operatons turn crude oil and gas into marktable products. In the case of crude oil, these products include heating oil, gasoline for use in vehicles, jet fuel, and diesel oil. Oil refining processes include distillation, vacuum distillation, catalytic reforming, catalytic cracking, alkylation, isomerization and hydrotreating.