Chat-phong-lao.jpg

Chất tăng dính

Hiệu suất kết dính giữa cao su và dây thép, vải mành rất quan trọng đối với độ bền và chức năng của sản phẩm cao su, đặc biệt là trong các ứng dụng như lốp xe.

Độ bám dính giữa cao su và dây thép, vải mành là sự tương tác phức tạp giữa hóa học và kỹ thuật, nhiều nghiên cứu và phát triển đang diễn ra nhằm tối ưu hóa hiệu suất kết dính hơn.

Category :

Cao su

Client :

Công ty sản xuất cao su

Date :

21/04/2017

Rating :