kaolin.jpg

Chất độn

Làm tăng số nối ngang vật lý giữa các mạch, làm mềm hóa và gia tăng tính trễ trong biến dạng.

Tăng cường các tính chất cơ học.

Category :

Cao su

Client :

Sản xuất cao su, thuốc trừ sâu, xi măng

Date :

21/04/2017

Rating :