CBS-(CZ-Granular.jpg

Ứng dụng xúc tiến trong lưu hóa cao su

Chất xúc tiến có tác dụng gia tăng tốc độ lưu hóa cao su, tạo liên kết ngang của lưu huỳnh và mang lại các đặc tính vật lý mong muốn. Chất xúc tiến phụ trợ sử dụng hàm lượng nhỏ để kích hoạt điểm lưu hóa, cho phép quá trình lưu hóa diễn ra ở nhiệt độ thấp hơn và với hiệu suất cao hơn.

Tốc độ tăng nhanh không chỉ làm giảm thời gian và nhiệt độ cần thiết cho quá trình lưu hóa mà còn có thể ảnh hưởng đến tính chất cuối cùng của sản phẩm cao su.

Category :

Cao su

Client :

Công ty sản xuất cao su

Date :

21/05/2024

Rating :