PVI.jpg

Chất phòng tự lưu

Chất phòng tự lưu là chất phụ gia quan trọng trong ngành cao su, được sử dụng để ngăn chặn quá trình lưu hóa sớm trong quá trình chế biến. Đảm bảo sự an toàn của quy trình và tăng thời gian bảo quản của các hợp chất cao su.
Giảm lượng vật liệu hư hỏng thải ra. Không gây ô nhiễm.

Trì hoãn quá trình lưu hóa sớm (liên kết ngang) do nhiệt trong quá trình bảo quản và xử lý.

Category :

Cao su

Client :

Công ty sản xuất cao su

Date :

21/04/2017

Rating :